ورود اعضا

login-anim.gif

قرض الحسنه معلم
طراح نرم افزار
آنالیز ؛طراحی؛ پشتیبانی؛ گرافیک ؛مشاوره
مهندسین مشاور کامپیوتر ونرم افزار 

وب سایت تعاون
11.JPG
استعلام ضمانت ها
نام کاربری:
رمز عبور:
کد امنیتی:
god.png


نوع وام
زمان ثبت نام
ثبت نام وام  ضروری تعاون روز20 هرماه ساعت 6 بعدازظهر
ثبت نام وام صندوق حامی روز20 هرماه ساعت 6 بعدازظهر


ثبت نام وام ضروری  تعاون روز بیستم  می باشد(سقف وام  250000000 ریال )
سقف وام حـــــــامی کارشناسی تعاون  150000000 ریال
                    ***********************************************************************************
جدول وامهای صندوق معلم ناحیه 5 اصفهان عبارتست از :
نوع وام قرض الحسنه معلم
تاریخ ثبت نام
ضریب پرداخت وام 3برابرموجودی 
وام عادی قرض الحسنه
روز18 هرماه ساعت 18 فعال می باشد3 برابر( حداکثر   130000000  ریال )
وام کارگشایی
روز18  هرماه ساعت 18 فعال می باشد3 برابر( حداکثر   200000000  ریال )
وام خاص (ازدواج - بیماری صعب العلاج )
(درصورت داشتن قباله جدید-- وکمسیون پزشکی )
روز18  هرماه ساعت 18 فعال می باشد5 برابرموجودی (حداکثر 100،000،000)
وام سفرها
روز18  هرماه ساعت 18 فعال می باشد3 برابر( حداکثر   150000000  ریال )

توجه : کلیه وام ها صندوق قرض الحسنه معلم تا آخر ماه بعد به حساب همکاران واریز میگردد
توجه 1: سقف هریک ازوام های قرض الحسنه معلم به شرح ذیل می باشد وضریب آن سه برابرموجودی وتا سقف اعلام شده می باشد
 
توجه2: درانتخاب اقساط هریک ازوام هانهایت دقت بعمل آید چون بعد ازثبت درسیستم غیرقابل تغییراست
  • راهنمای و رود به پنل کاربری برای ثبت نام وام یا رویت وضعیت حساب
الف )راهنمایی ورود به پنل کاربری برای افراد واشخاص حقیقی
 برای ثبت نام وام-رویت وضعیت حساب وغیره.. طبق موارد ذیل عمل کنید.
1- درمقابل نام کاربری : شماره پرسنلی خود را واردکنید
2- درمقابل رمز عبور : شماره حسابی که حقوق شمابه آن واریز می گردد را (بدون صفر ابتدای آن ) وارد نماییدمثال : 102502993003 بدون صفر ابتدا
3- کد امنیتی حک شده را درمستطیل مقابل آن وارد نمایید
4- سپس روی گزینه ورود به پنل  کابری کلیگ کنید .تا وارد پنل کاربری خودتان شوید
ب) راهنمای ورود به پنل مدارس برای مدیران واشخاص حقوقی
1- درمقابل نام کاربری ابتدا حروف moوسپس خط فاصله (-mo)وکدمدرسه راواردنمایید
2-درمقابل رمز عبور فقط کد مدرسه واردنمایید
3- کد امنیتی حک شده را درمستطیل مقابل آن وارد نمایید
4- سپس روی گزینه ورود به پنل  کابری کلیگ کنید .تاوارد پنل کاربری مدرسه شوید
مثال
   نام کاربری=    mo-123456  اضافه کردن کلمه -mo قبل از کد مدرسه
     رمزعبور    = کد مدرسه  مثال   


(بطورخلاصه)
نام کاربری=کدپرسنلی     /               (كدمدرسه /کد کاربری )                                                                                  
   رمز عبور =(شماره حساب)   /        (کدمدرسه)  
                                          


تذکر : به منظور رویه ای یکنواخت دراجرای برنامه ها، درهرشرایط اعضاء تابع قوانین ومقررات جاری ومصوبات هیئت مدیره صندوق می باشند واین موضوع برای کلیه اعضاء محترم اعم از(جدید وقدیم ،وام دار و بدون وام ) لازم الاجرا و برای همه بر اساس شرایط وقوانین جاری صندوق اعمال میگرد 

  

سقف وام عادی قرض الحسنه 10  میلیون تومان  -   وام ازدواج /تحصیل / درمان 6 میلیون تومان  و   وام سفر/ضرورت 7میلیون تومان می باشد. ضمنا جهت دریافت هریک ازوام ها عضویت درآن صندوق  الزامی است 

    وكـــــالـت نامه وتعهدات وام گیرنده  

به موجب اين وكالتنامه تمامي حق وحقوق امضاءخودرا به مديرعامل صندوق قرض الحسنه معلم تفويض مينمايم وكليه قوانين وشرايط صندوق را ازطريق اينترنت پذيرفته وتاييد مينمايم واعلام ميدارم به لطف خدا وپيشرفت ابزارهاي تكنولوژي اين صندوق وسيستم اتوماتيك پردازش  اینترنتی که به مساوات با تمام متقاضيان برخورد كرده وقبول دارم ومدیر عامل صندوق را وکیل خود میدانم که هر تصمیمی برای اینجانب بگیرند تصمیم خود بدانم وبه پذیرم .ضمنا بنده تعهدات ذيل اين قرارداد را  مورد تاييد وحمايت غيرقابل غبن دانسته وتاييد مينماييم .

1-  كلمه عبور واطلاعات شخصي خود را دراختيارديگران نگذارم .
2-  از ورود اطلاعات كذب خودداري نمايم .
3-  در صورت ورود اطلاعات كذب وغير واقعي صندوق اجازه هرگونه تصميم گيري يا اجراي جريمه را براي اينجانب دارند .
4-  من وديگران از لحاظ سيستم ونرم افزار هيچ فرقي نداشته وندارم وتبعيض در اين سيستم وجود ندارد.
5-  مراجعه حضوري نداشته باشم ومکاتبات من از طریق اینترنت باشد .
6-  هرگونه درخواست يا گزارش يا همكاري را توسط سایت به مديريت ارســـــــــــــال نمايم .
7-  قوانین مربوط به این صندوق در صورت انتقال یا اخراج یا بازنشستگی یا تعلیق و یا هر مورد عندالزوم نیاز به تسویه حساب دارد .
8-  تقاضای برداشت از پس انداز نداشته  باشم ومیدانم تقاضای برداشت به منزله بستن حساب میباشد .
9-  درخواست تسویه وام یا افزایش قسط ممنوع است و قرارداد اینترنتی من وصندوق گواه این مطلب بوده واین درخواست را غیرمنطقی میدانم .
10-هرگونه اطلاعاتی که در سایت میباشد ومشاهده مینمایید و براساس آن تصمیم میگیرید تصمیم شخصی من بوده وازاراده اینجانب خارج نبوده ونخواهد بود و بنده حق اعتراض یا ندامت ندارم وکلیه مسئولیت پنل کاربری - رمز ومندرجات را میپذیرم .

11- تعهد می نمایم به عنوان یک عضو تابع قوانین ومقررات جاری  صندوق ومصوبات هیئت مدیره باشم وهمچنین متعهد می شوم  کسورات وام وپس اندازه ماهیانه خود را درفیش حقوق کنترل ودرصورت هرگونه مغایرت ویاحذف به صندوق معلم اطلاع دهم

12
 به قرض الحسنه وحسابداری اداره وکالت بلاعزل باحق توکیل واختیارتام می دهم که اقساط وام فوق راتا مستهلک شدن آن ازحقوق ماهیانه اینجانب کسر وبه حساب مربوطه واریزنماید. ضمنا تعهد می نمایم تااتمام اقساط وام ازدریافت پس انداز خود وآنچه خارج از ضوابط صندوق است خوداری و درصورت انتقال یا هرگونه قطع ارتباط با سیستم حقوق ناحیه5 نسبت به تسویه وام خوداقدام نمایم


هنگام ثبت نام وام هرگونه خطا واشتباه ویا سهل انگاری درثبت اطلاعات اعم ازمبلغ وام ویا تعداد اقساط آن مسئولیت آن متوجه اینجانب خواهد بود وصندوق دراین خصوص مسئولیتی ندارد    

                                                                                                       
                                                                           

Copyright 2007-2012 nah5.com All right Reserved
کلیه حقوق این سایت برای اداره اموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان محفوظ است.