ورود اعضا

login-anim.gif

قرض الحسنه معلم
طراح نرم افزار
طرح نرم

وب سایت تعاون
11.JPG
استعلام ضمانت ها
نوع  وام
زمان ثبت نام
ثبت نام وام  ضروری تعاون روز 20 هرماه ساعت 6 بعدازظهر
ثبت نام وام صندوق حامی روز 20 هرماه ساعت 6 بعدازظهر

 ثبت نام وام های ضروری و حامی  به بیستم هر ماه   ساعت 18  از اردیبهشت ماه صورت میپذیرد


جدول انواع وام های قرض الحسنه معلم آموزش وپرورش ناحیه 5اصفهان

زمان ثبت نام

ساعت ثبت نام

ضریب وام

مبلغ وام به ریال

انواع وامهای قرض الحسنه معلم

هیجده هم هرماه


راس ساعت 18

3برابر موجودی تا سقف اعلام شده

130،000،000

صندوق وام وپس انداز عادی

3برابر موجودی تا سقف اعلام شد

100،000،000

صندوق وام وپس  اندازکارگشایی

3برابر موجودی تا سقف اعلام شد

150،000،000

صندوق وام وپس اندازسفر

  6برابرموجودی تاسقف اعلام شده

200،000،000

صندوق وام خاص صرفا جهت (ازدواج / بیماری  صعب العلاج )


توجه1 : صندوق وام خاص قرض الحسنه معلم صرفا جهت ازداواج ویا بیماریهای صعب العلاج بوده که برای دریافت وام فوق می بایست مدارک مربوطه ارایه گردد

مدارک لازم برای دریافت وام ازدواج :1.  اصل وفتوکپی صفحه 1و2و3سند ازدواج ضمنا تاریخ اعتبارسند12ماه می باشد ونباید بیش اززمان ذکرشده ازتاریخ ثبت آن گذشته باشد.2.فتوکپی صفحه اول ودوم شناسنامه فرزندفرهنگی . 3.فتوکپی صفحه اول ودوم شناسنامه شخص فرهنگی 4.فتوکپی فیش حقوقی5.مبلغ نقدی تاسقف3،340،000تومان

مدارک لازم برای دریافت وام بیماری صعب العلاج :1.  اصل وفتوکپی اسنادپزشکی مرتبط با بیماری مانند سونوگرافی ، ام.آر.آی ،آزمایش،پاتولوژی وغیره 2. گواهی تایید پزشک معالجه

***************
توجه2 : کلیه وام ها صندوق قرض الحسنه معلم پس از تامین اعتبار تا آخر ماه بعد ازثبت نام به حساب همکاران واریز میگردد


توجه 3: سقف هریک ازوام های قرض الحسنه معلم به شرح فوق می باشد وضریب آن سه برابرموجودی وتا سقف اعلام شده می باشد(فقط ضریب وام خاص 6برابرموجودی است)

 توجه4: درانتخاب اقساط هریک ازوامها نهایت دقت بعمل آید چون بعد ازثبت درسیستم غیرقابل تغییراست لذا قبل ازثبت نهایی درخواست وام درخصوص اقساط آن باتوجه به خالص دریافتی حقوق محاسبات لازم را انجام دهید

توجه5:قبل ازورود به پنل کاربری برای ثبت نام وام میبایست اطلاعات ذیل را مهیا وهمراه داشته باشید : الف)کدپرسنلی ب)شماره حساب حقوق


توجه6 : ضمنا دوره انتظار برای ثبت نام (با ضریب 3برابر موجودی )سه ماه تمام است ودرماه چهارم مجازبه ثبت نام بوده


Isfahan1.jpg

                                                                                                                                                          

Copyright 2007-2012 nah5.com All right Reserved
کلیه حقوق این سایت برای اداره اموزش و پرورش ناحیه 5 استان اصفهان محفوظ است.